About our Priests

 

Sri Vedala Ramababu ( Vystanava Priest)

Pancharatra Agamam

Ubhayavedanta Acharya Peetam, Nadigadda Palem, AP

 

Sri Savan Kumar Pandya

Suklayajurveda Acharya, Shastri degree

Shri Bruhad Gujrat Sanskrit  Parishad,  Ahmedabad   

 

Sri Satyaraju Anyarambhatla (Shiva Priest )

Smartha Saivagamam, Krishna yajurveda moolam

Mahadeva veda patashala, Acchalapur, Adilabad Dst, TS